W 2022 r. Kancelaria ma możliwość przyjmowania wniosków spoza rewiru w granicach apelacji warszawskiej

Zgodnie z art. 10 ustawy o komornikach wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii z wyjątkiem spraw:

  1. o egzekucję z nieruchomości;
  2. o wydanie nieruchomości;
  3. o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
  4. o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
  5. w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Zasięg terytorialny Sądu Apelacyjnego w Warszawie obejmuje obszar właściwości dwóch Sądów Okręgowych: