Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Katarzyna Wakulak

Kancelaria Komornicza nr XXX

O kancelarii

Więcej informacji na stronie O kancelarii

Adres kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Katarzyna Wakulak
Aleja Rzeczypospolitej 22B/61,
02-972 Warszawa

Kontakt

Tel. +48 22-412-50-88
Email: kancelaria@wilanowkomornik.pl

Nr rachunku bankowego

Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.
74 1020 1068 0000 1302 0317 2822

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 16:00

Godziny przyjęć interesantów:

Czwartek: 10:00 - 16:00

Informacje o egzekucji

Sposoby i tryby egzekucji – więcej na stronie Informacje

Właściwość miejscowa Komornika

Rewirem działania Komornika są warszawskie dzielnice: Mokotów, Ursynów, Wilanów

W 2020 r. Komornik na podstawie art. 10 ustawy o komornikach ma możliwość przyjmowania spraw spoza rewiru w granicach apelacji warszawskiej.

Kancelaria Komornicza nr XXX

Wykorzystywane przez Kancelarię systemy elektroniczne w znaczący sposób usprawniają postępowanie egzekucyjne

Korzystamy z następujących systemów informatycznych

EKW

Elektroniczne Księgi Wieczyste - system pozwalający uzyskać informację o posiadanych przez dłużnika nieruchomościach oraz dokonać ich zajęcia.

OGNIVO

Moduł umożliwiający elektroniczną komunikację komornikom sądowym i skarbowym z bankami w zakresie obsługi zajęć rachunków bankowych.

EPU - Identyfikator: 2485

Elektroniczne postępowanie upominawcze umożliwia elektroniczne składanie wniosków o wszczęcie egzekucji tytułów wykonawczych wydanych w tym trybie.

CEPIK 2.0

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców pozwala na uzyskanie informacji o pojazdach zarejestrowanych na dłużnika.

ZUS - PUE

System obsługujący zapytania do ZUS. Pozwala na uzyskanie informacji o zatrudnieniu.

Wzory formularzy

Poniżej udostępnione są do pobrania urzędowe formularze wniosku egzekucyjnego oraz formularz skargi na czynności komornika. Informujemy, że nie ma obowiązku stosowania urzędowych formularzy.

Mapa dojazdu