Możliwość przyjmowania spraw spoza rewiru w 2022 r.

Informujemy, że w 2022 r. Komornik może przyjmować spoza rewiru.