You are currently viewing Ograniczenia przyjęć interesantów w związku zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa

Ograniczenia przyjęć interesantów w związku zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa

UWAGA!

Informacje dotyczące spraw udzielane będą za pośrednictwem kanałów łączności teleinformatycznej, w tym za pośrednictwem numeru telefonu 22-412-50-88 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kancelaria@wilanowkomornik.pl

Wpłaty przyjmowane są na rachunek bankowy komornika: 74 1020 1068 0000 1302 0317 2822

Ważne i aktualne informacje o koronawirusie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000043301.pdf

Stan zagrożenia epidemicznego -komunikat Rządowego Cetrum Bezpieczeństwa: https://rcb.gov.pl/stan-zagrozenia-epidemicznego/